6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı 43. 44. 45. 46. 47. 48. 50. 51. Sayfa Cevapları

6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı 43. 44. 45. 46. 47. 48. 50. 51. Sayfa Cevapları 

2017-2018 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık 2. Ünite Namaz İbadeti Sayfa 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 Cevapları

6. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 43
Cevabı

Hangi namazların cemaatle
kılınması zorunludur?
Cemaatle kılınması gereken
namazlar Farz ve vacip olan namazlardır. Bu namazlar Cuma ve Bayram
namazlarıdır.
Not: Şafiiye göre bayram namazı
sünnet olduğu için sadece farz olan cuma namazıdır

ETKİNLİK
Cemaatle namaz kılmanın kişi ve toplum açısından ne gibi faydaları olabilir?
Düşüncelerinizi aşağıda boş bırakılan bölüme yazınız.
Cemaatle namaz kılmak bireysel
olarak kişinin kötülüklerden uzak durmasını, iyilikler yapmasını ve güzel bir
ahlaka sahip bir birey olmasını sağlar. Toplumsal olarakta insanları,
birbirleriyle ilişkilerinde hoşgörülü olmaya, sevgi ve saygıya yöneltir. Bu
şekilde toplumda barış, kardeşlik ve huzur ortamı oluşur.
REKLAM
ads by AdMatic

6. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 44
Cevabı

Hiç cuma namazına gittiniz mi?
Cuma namazının diğer namazlardan ne farkı vardır?
Evet daha önce cuma namazını
gittim. Cuma namazı haftada bir defa cuma günü öğle vaktinden kılınır. Cemaatle
kılınması zorunludur ve bu namaz kılınmadan önce imam tarafından cuma hutbesi
okunur.
Cuma namazı, haftada bir kez cuma
günü, öğle namazının vaktinde cemaatle kılınır. Cuma namazının kılındığı gün
ayrıca öğlen namazı kılınmaz. Ancak cuma namazını kılamayanlar, o günün öğle
namazını kılarlar.
Cuma namazı; yolculara, camiye
gidemeyecek kadar hasta olanlara ve özgürlüğü kısıtlanmış olanlara farz
değildir. Ancak bu kimseler isterlerse cuma namazını kılabilirler.
Cuma namazı, dördü ilk sünnet,
ikisi farz ve dördü de son sünnet olmak üzere toplam on rekâttır. Cuma günü
namazdan önce salâ okunur. Namaz ezanın okunmasıyla başlar. Önce dört rekâtlık
ilk sünnet kılınır. Bu namazın kılınışı öğle namazının ilk sünneti gibidir.
Ardından müezzin cami içinde ezan okur. Buna “iç ezan” denir. İç ezandan sonra
imam “minber”e çıkar ve “hutbe” okur. Hutbeden sonra müezzin kamet getirir ve
cemaatle cumanın iki rekâtlık farzı kılınır. Cumanın farzı, sabah namazının
farzı gibi kılınır. Farzdan sonra kendi başına dört rekât sünnet daha kılınır.

6. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 45
Cevabı

Dinî bayramlarda neler yaparız?
1. Bayram namzaına gidlir
2. Kimsesizlere yardım edilir
3. Mezarlıkları ziyaret ederiz
4. Aile büyükleri ile
bayramlaşırız
5. Yaşlı olan akrabalrmızı
ziyaret ederiz
6. Güler yüzlü ve kimsenin kalbini
kırmamlıyız
7. Evimizde misafir agrlamlıyız
8. Çocukları ve kimsezileri
sevindirmeliyiz
9. İkramlarda bulunmalıyız
10. Küsler barıştrmalı

6. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 46
Cevabı

ETKİNLİK
Hiç bayram namazına gittiniz mi?
Gittiyseniz neler yaşadınız ve neler hissettiniz? Duygu ve düşüncelerinizi 
arkadaşlarınızla paylaşınız.
Bayramlar sevinç günlerimizdir.
Bayramlarda ziyaretler yapılır ve hediyeler verilir. Dargınlar barışır.
İnsanlar arasında sevgi ve saygı bağları kuvvetlenir. Müslümanlar bayramlara
Yüce Allah’ı (c.c.) anarak ve şükrederek başlarlar. Bu nedenle bayram günü
erkenden kalkarak topluca namaz kılmak için camileri doldururlar. Bayramın ilk
sevinci ve coşkusu camilerde yaşanır.
Bir yılda iki dinî bayram vardır.
Bunlardan biri Ramazan, diğeri ise Kurban Bayramı’dır. Her iki bayramda da iki
rekât bayram namazı kılmak vaciptir. Bayram namazı, bayramın birinci günü sabah
namazının ardından Güneş doğduktan kırk beş dakika sonra camide cemaatle
kılınır.
Bayram namazının kılınışı
şöyledir: Önce, “Niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya, uydum
imama.” denilerek niyet edilir. İmamla birlikte “Allahu ekber.” denilerek
namaza başlanır. Herkes, içinden “Sübhâneke” duasını okur. Daha sonra imamla
birlikte üç kez “Allahu ekber.” denilir. İlk İki tekbirde eller yana bırakılır.
Üçüncü tekbirde eller bağlanır. İmam yüksek sesle “Fâtiha” suresini ve
ardından, Kur’an’dan birkaç ayet veya bir sure okur. Rükû ve secdelerden sonra
ikinci rekâtı kılmak için ayağa kalkılır. İmam “Fâtiha” suresini ve Kur’an’dan
bir bölümü yüksek sesle okur. Ardından üç kez “Allahu ekber.” denilerek tekbir
alınır ve her defasında eller yana salınır. Dördüncü tekbirde eller
kaldırılmadan rükûya gidilir. Secdeler ve son oturuştan sonra selam verilerek
namaz bitirilir. Namazdan sonra imam minbere çıkarak hutbe okur. Hutbede günün
anlam ve öneminden bahseder. Hutbenin bitişinde bir dua yapılır. Cemaat camiden
dağılmadan önce birbiriyle bayramlaşır.
Cenaze namazı hakkında neler
biliyorsunuz?
Vefat eden Müslümanlar için
yapılması gereken dinî görevlerden biri de onu yıkamak, kefenlemek ve cenaze
namazını kılmaktır. Bir yerleşim biriminde yaşayanlardan bir kısmının yerine
getirmesi ile bu ibadet gerçekleştirilmiş olur. Cenaze namazı dört tek bir
alınarak ayakta kılınır. Bu namazda rükû ve secde yapılmaz, oturulmaz.
Cenaze namazı hakkında şunları
biliyorum. Farzı Kifayedir, 4 tekbirle ayakta kılınır, vefat eden Müslüman için
dua niteliğini taşır ve Hicretin 1. yılında meşru kılınmıştır.
”Kim, üzerine namaz kılıncaya
kadar cenazede hazır bulunursa kendisi için bir kırat sevap vardır. Kim de
cenaze gömülünceye kadar hazır bulunursa iki kıratlık sevap vardır. Bir kıratın
miktarı Uhud dağı kadardır.”
(Buhârî, Cenâiz, 69; Müslim,
Cenâiz, 57.)
Yukarıdaki hadisin vermek
istediği mesaj nedir? Açıklayınız.

6. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 47
Cevabı

Teravih namazı ile ilgili neler
biliyorsunuz?
Teravih, kılınması sünnet olan
bir namazdır. Ramazan ayında, yatsı namazının son sünnetinden sonra ve vitir
namazından önce kılınır. Yirmi rekâttır. Bu namaz, cemaatle veya tek başına
kılınabilir. Namaz aralarında selam verdikten sonra Peygamberimize
salavat getirilir. Namaz tamamlanınca kısa bir dua yapılır ve vitir namazına
başlanır.

ETKİNLİK
Teravih namazının camilerde kılınmasının ne gibi faydaları olabilir?
Tartışınız.
Mahalle sakinleri, genellikle
teravih namazından yarım saat kadar önce gelirlerdi camiye ve tatlı bir sohbet
başlardı aralarında. Hani bir söz vardır: “Üzüntüler paylaşıldıkça azalır,
sevinçler de paylaşıldıkça çoğalır.” Bu söz, teravih namazı için bir araya
gelen bu insanlar arasında gerçekleşiyordu. Bazen düşünüyorum da asırlar
boyunca manevi değerlerimizin, birlik ve beraberliğimizin bugünlere ulaşmasında
cemaatle kılınan bu namazların ne kadar da büyük etkisi var. Nasıl olmasın ki!
Gerek ramazan ayında kılınan teravih namazları gerekse günlük olarak kılınan
beş vakit namaz, cuma ve bayram namazları sayesinde bir araya gelen toplum
fertlerimiz, sadece bedenen mi birbirlerine omuz yaslıyorlar?

6. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 48
Cevabı
Namazımızın bozulmasına sebep
olan davranışlar neler olabilir?
Namaz, en önemli ibadetlerden
biri olarak farz kılınmıştır. Vakit namazları günde beş vakit farz olarak eda
edilir. Namazın içinden ve dışından olan şartlar yerine getirilmeden namaz
olmaz. Namaz sırasında da bazı davranışların yapılması namaza zarar verir ve
namazın bozulmasına neden olur.
Namazın bozulmasına neden olacak
davranışlar şu şekildedir:
*Namazda konuşmak namazı bozar.
*Namazda sürekli hareket etmek
namazı bozar.
*Namazda aksırmak, öksürmek ve
bunun çok fazla olması namazı bozar.
*Namazda gülmek namazı bozar.
*Namazda sağa sola bakmak namazı
bozar.
*Abdestin bozulmasıyla da namaz
bozulur.
Namaz kılmak bize ne gibi
faydalar sağlayabilir?
Namaz kılmak farz olan bir
ibadettir. Namazın kılınması Allah’ın emridir. Namaz, dinin direğidir.
Peygamber (a.s.), namaz için gözümün nuru demiştir.İslam, namazla yaşanabilir
bir din haline gelmektedir. Namazın bireysel ve toplumsal faydaları
bulunmaktadır.
Namazın bireysel olarak bize
sağladığı faydalar, müslümanları kötülüklerden alı koymasıdır. Namaz kişide,
iyiliğin, güzelliğin, hayrın, adaletin, yardımseverliğin, merhametin, vicdan ve
insafın kapılarını açar. Namaz kılan bir kişinin elinden ve dilinden zarar
gelmez. Namaz kılan kişi yalan konuşmaz ve dürüst davranır. Nazik ve
anlayışlıdır. Kabalıktan ve kaba kuvvetten uzaktır. Namaz kılan bir kişi
insanlara zarar vermez. Canlılara ve çevreye de zarar vermez.

6. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 50
Cevabı

ETKİNLİK
Namazın bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir? Düşüncelerinizi aşağıya
yazınız.
İbadetler, kulluk bilinci ile
yalnızca Allah (c.c.) için yapılır. Bununla birlikte her ibadetin insanlar için
birçok faydası vardır. Çünkü Yüce Allah, kullarının iyiliğini ister.
Yüce Allah (c.c.) gerçek anlamda
huzur ve mutluluğa ulaşan mümin kullarının özelliklerini sayarken birinci
sırada namaza yer verir. Kur’an’da şöyle buyrulur: “Namazlarında huşu içinde
olan müminler kurtuluşa ermiştir.” “Huşu”, Allah’ın (c.c.) yüceliği karşısında
hissedilen büyük ve derin saygıdır. Bu öyle kuvvetli bir duygudur ki namaz
kılan kimseyi başka duygu ve düşüncelerden arındırarak sadece Allah’a (c.c.)
bağlar.
Namaz, insanın Yüce Allah (c.c.) ile bağını canlı tutan bir ibadettir. Günde
beş defa namaz kılarak Allah (c.c.) ile bağımızı kuvvetlendirmiş ve ona
yakınlaşmış oluruz.
• Namaz, insanın Yüce Allah ile
bağını canlı tutar.
• Namaz, insanın duygu dünyasını zenginleştirir.
• Namaz, insanın, davranışlarında bilinçli olmasını sağlar. İnsanı kötü ve çirkin
davranışlardan uzak tutar.
• Namaz, insanda birlikte yaşama ve dayanışma bilincini geliştirir.
• Namaz, temizliğe alıştırır.
• Namaz, zamanı iyi kullanmayı öğretir.

6. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 51
Cevabı

ETKİNLİK
Kunut dualarında belirtildiğine
göre Rabb’imizden (c.c.) neler istemeli ve nelerden ona
sığınmalıyız? Düşüncelerinizi açıklayınız.
Kunut duaları yatsı namazından
sonra kılınan vitir namazından sonra kılınır.
Allah’ım! Yalnız sana kulluk
ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız senin
rızan için çalışır ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya gayret ederiz.
Rahmetini dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kâfirlere ulaşır.

6.SINIF DİN KÜLTÜRÜ DERSİ DÖRTEL YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir