12. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya 51. 54. 58. 66. 70. Sayfa Cevapları

12. Sınıf Coğrafya MEB Yayınları12. Sınıf Coğrafya MEB Yayınları  Cevapları için tıklayınız. 1. Bölüm: Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. .30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. ve daha fazla Sayfa  Cevapları


12. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya 51. 54. 58. 66. 70. Sayfa Cevapları 

Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı

1. Fotoğraflardaki New York ve Kampala şehirlerinde yaşayanların günlük hayatındaki farklılıklar neler olabilir?
Cevap: New York’taki yaşam daha teknolojik ve moderndir. Trafik sorunu ve doğadan kopuk beton yapılar içerisinde insanlar yaşarken, Kampala kentinde insanlar daha az modern ve teknolojik yaşarken doğa ile daha fazla iç içedirler.

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı

Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri Cevapları
Cevap:


12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkinin Toplumsal Etkileri Cevapları
Dünyada sanayi faaliyetlerinin yaygın olduğu şehirler yoğun göç almaktadır. Yoğun göç alan şehirlerdeki insanların sağlık, eğitim, sosyal ve kültürel yaşantılarındaki olumlu ve olumsuz özellikleri ilgili yerlere yazınız.
Cevap:
Olumlu-
Sağlık: Daha iyi hastanelerin ve sağlık koşullarının olması
Eğitim: Yetişebilecek eleman için eğitimin imkanlarının seferber olması
Sosyal: İnsanların daha çok sosyalleşmesi için sayısız mekan ve imkan vardır
Kültürel: Tiyatro konser ve sportif faaliyetlerin fazlasıyla yaygın olması
Olumsuz
Sağlık: Trafik yoğunluğu,  Çevre sorunlarının artması , Gürültü kirliliğindeki artış
Eğitim:Yetersiz okullar, İmkansızlıklar İçerisinde yürütülen eğitim faaliyetleri
Sosyal: Plansız kentleşme ve gecekondulaşma,  Tarım ve orman arazilerinin kaybı, Güvenliğin azalışı
Kültürel: Kent içi yeşil alanlarının daralması


12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı

Geleceğin Dünyası Cevapları

Psikolojik (P), Sosyolojik (S), Ekonomik (E), Fiziksel (F), Demografik (D) ve Çevresel (Ç)
Cevap:
Çalışanların makineleşmeye bağlı olarak işsiz kalacağını düşünerek kaygılanması (Psikolojik)
Fabrika çalışanları arasındaki iletişim ve sosyal ilişkilerin azalması (Psikolojik)
Genç iş görenlerde teknolojik değişime adaptasyon hızlı iken yaşlılarda yavaş olması ( Fiziksel)
Fabrika atıklarının geri dönüşüm ile tekrar doğaya kazandırılması (Ekonomik )
Kas gücüne dayalı üretimin yerini makinelerin almasıyla aynı işin makine yardımıyla kadın iş gören tarafından da yapılabilmesi (Demografik (D))
Teknolojik makinelerin kullanımının iş görene öğretilmesi için eğitimin zorunlu hâle gelmesi (Ekonomik)
Fabrikanın teknolojiye bağlı olarak insan gücüne ihtiyacı azaldığından personel sayısını azaltması (Ekonomik)
Teknolojiyle beraber üretimin aynı tempoda ve sürekli tekrarlanarak yapılmasının verdiği bıkkınlık ( Fiziksel)
Çalışanları hareketsizliğe iten yeni üretim stillerinin çeşitli meslek hastalıklarına yol açması (Fiziksel )


12. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı

Kent kültürü demokratik, uzlaşmacı, toleransa açık ve çok renkli bir yapı olmak durumundadır. Farklılıkların olduğu kentlerde homojen bir kent kültürü üretme çabası, kent içinde gettolaşma ile kamplaşmalara sebep olabilir. Asıl olan, bir kentte yaşayan insanların aynı kültürel değerleri paylaşması değil kent kültürünü paylaşmasıdır. Kentlilik bilincini ve kent kültürünü özümseyen bir bireyin kültür dünyasında farklılıklarını koruması bir tezat olarak görülmemelidir.

Yaşadığınız kentte size göre farklı bir kültüre, geleneğe ve yaşam tarzına sahip insanların bir arada yaşarken yaptığı olumlu ve olumsuz davranışları belirtiniz.
CevapOlumlu Davranışlar:
Yemek, türküler, gibi alanlarda alış veriş yapılır kültürel zenginlik olur
Komşuluk ilişkileri gelişir
Olumsuz Davranışlar:
Kültürel çatışmalar
Dil sorunu
İletişimsizlik
Kapalı düşünceler


12.SINIF COĞRAFYA DERSİ MEB YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

12. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200.201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. Sayfa  Cevapları

2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir