12. Sınıf Eksen Yayınları Din Kültürü 104. Sayfa Cevapları 3. Ünite Değerlendirme

12. Sınıf Din Kültürü Eksen Yayınları 104. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 3. Ünite: İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. ve daha fazla Sayfa  Cevapları12. Sınıf Eksen Yayınları Din Kültürü 104. Sayfa Cevapları 3. Ünite Değerlendirme

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız

1. Tasavvufi düşüncenin oluşum ve gelişim aşamalarını kısaca  anlatınız
CEVAPTasavvufun
Aşamaları

Züht Dönemi: Hz. Peygamberimizin vefatını takip
eden I. asır ve II. asrın ilk dilimindeki dönemlerde Peygamberin yaşam
tarzından uzaklaşıldığını düşünen bazı Müslümanlar kendilerini ibadete, kalp
temizliğine, Allah’ın yasakladığı şeylerden uzak durmaya önem vermişlerdir.
Tasavvufi düşüncenin temeli bu dönemde oluştuğu hâlde kurumsallaşmaya
rastlanmaz. Hasan Basri ve Rabia Adeviyye bu dönemin önemli zahitleridir.
Tasavvuf
Dönemi:
Hicri III
ve IV. yüzyıl tasavvufun kendine özgü terim, yöntem ve teorilerinin
oluşturulduğu; klasik eserlerin yazılıp, ilim dalı olarak ortaya çıktığı
dönemdir. Cüneyd-i Bağdadi, Beyazid-i Bes-tami, Hallac-ı Mansur ve Gazzali bu
dönemin önemli tasavvufi şahsiyetleridir.
Tarikat
Dönemi:
Hicri XII
ve XIII. asır tasavvufun düşüncenin kurumsal bir yapı kazanıp öğretildiği ve
uygulama alanına geçildiği dönemdir. Abdülkadir Geylani, Ahmet Rıfai ve Ahmet
Yesevi gibi ünlü mutasavvıflar tarikat döneminin öncüleridir.

2. Tasavvufta edep ve insanıkamil kavramlarını açıklayınız?
CEVAP: Edep: İnsana, hayvana hatta cansız varlıklara karşı ölçülü davranmak, haddi aşmamak anlamına gelir
İnsanıkamil: Nefsin kötülüklerden arındırılması ve ahlakın düzeltilmesi anlamlarına gelir.

3. Tasavvuf üzerindeki yabancı etkileri açıklayınız.
CEVAP: 
4. Tasavvufi düşüncenin kaynakları konusundaki tartışmayı yazınız 
CEVAP: 

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


12.SINIF DİN KÜLTÜRÜ DERSİ EKSEN YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ


2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir