11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları 127. 132. 133. Sayfa Cevapları

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları 127. 132. 133. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.49.   50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. ve daha fazla Sayfa  Cevapları

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları 127. 132. 133. Sayfa Cevapları 


TÜKETİMİN YENİ AKTÖRLERİ
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders
Kitabı Sayfa 127 Cevabı
Günümüz koşullarında insanlar niçin çokça alışveriş yapmaktadırlar?
Düşüncelerinizi belirtiniz.
Cevap: Tüketiciler olarak yoğun bir pazarlama
bombardımanı altında olduğumuz için gerek reklamlar gerekse de her türlü tv net
veya radyo programı aracılığıyla beynimiz alış veriş yapmaya ve tüketmeye
odaklanıyor. Bundan dolayı gereksiz olsa da bir çok kullanmadığımız eşya evlerimizde
boş boş durmaktadır.
Bugün, hızla yayılan ve yaşamı oldukça olumsuz yönde etkileyen marka
tutkusunun zararları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: Ergenlik dönemiyle beraber kimlik bunalımına
giren gençler,çevresine farklı olduğunu göstermek isterken marka bağımlılığına
yakalanmaktadır. Çevresinden saygı görmenin yolu olarak marka kullanma
hastalığına düşmektedirler. Bu da onların geleceklerini kötü yönde
etkilemektedir.
Sosyal kuşaklar hakkında bir araştırma yapınız. Sınıfınızda gruplar
oluşturarak bu kuşakların genel özelliklerini canlandırınız.
Cevap: Bilinen ve sıklıkla kullanılan kuşaklar
şunlardır diyebiliriz:
Lost Generation (Kayıp Kuşak)
I. Generation (Amerikan Askeri Kuşak)
Silent Generation (Sessiz Kuşak)
Baby boomers (Sandviç Kuşağı)
Generation X
Generation Y (Millennial Kuşağı)
Generation Z (Milenyum/İnternet Kuşağı)
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 132
Cevabı
1. Okuduğunuz metinde geçen “statü”, “stil” kelimelerinin
anlamını metnin bağlamından bulmaya çalışınız, sözlüklerden kontrol ediniz.
Cevap:
statü: bir kimsenin bir toplumda ya da topluluk
içindeki durumu, yeri, kazandığı saygınlık, makam.
stil: biçem, üslup, tarz.
2. Okuduğunuz metnin konusunu, amacını ve hedef kitlesini belirleyiniz;
bunlar arasında bir ilişki kurunuz.
Cevap:
Konu: Y kuşağı ve tüketim çılgınlığı
Amaç: Tüketim kuşağı olan Y kuşağını tüketmeye iten
etmenleri ortaya koymak
Hedef kitle: Bütün okurlar.
3. Metnin ana düşüncesi nedir? Açıklayınız. Ana düşünceyi destekleyen
yardımcı düşüncelere metinden örnekler gösteriniz.
Cevap: Y kuşağını tanıtma ve bu kuşak üzerinde oynan
reklam oyunları vs gibi nedenlerle nasıl tüketim nesli haline geldikleri…
4. Metinde kullanılan açıklayıcı ve tartışmacı anlatım biçimlerine metin
üzerinden örnekler gösteriniz.
Cevap:
açıklayıcı: Y Kuşağı kavramının aslı İngilizce
Gen Y’den gelmektedir. Açılımı ise “Generation Youth”, yani “Genç Nesil”. (…)
tartışmacı: Modern bireyin boş zaman deneyimleri
bir yandan zenginleşmekte, öte yandan tamamen tüketimin egemenliğine
girmektedir.
5. Yazar, ana düşüncesini desteklemek için tanımlama, örnekleme,
karşılaştırma, ilişki kurma, sayısal verilerden yararlanma, tanık gösterme gibi
düşünceyi geliştirme yollarından hangilerini kullanmıştır? Açıklayınız.
Kullanılan bu yolların metne katkısı hakkında değerlendirme yapınız.
Cevap: Tanık gösterme, tanımlama ( Y kuşağını
tanıttığı kısım), örnekleme ( gençlerin hangi ortamlardaki reklamlardan
etkilendikleri), sayısal verilerden yararlanma( Y kuşağının kaç doğumlu grup
olduğunun açıklandığı kısım), ilişki kurma( Y kuşağını etkileyen etmenlerin
sıralandığı kısımlar)… Kullanılan bu yollar metni okurun gözünde daha güvenilir
inandırıcı kılmaktadır.
6. Bu metnin yazarı siz olsaydınız metninizde hangi görsel unsurları
kullanırdınız? Nedenleriyle açıklayınız.
Cevap: İnternete giriş bağlantısı, cep telefonu, marka
ürünlerin etiket fiyatları veya barkodlarını kullanırdım. 
7. Bu metinde devrik cümle, eksiltili cümle türleri tercih edilmemiş; söz
sanatlarından, öznellikten uzak durulmuştur. Yazarın böyle bir üslubu tercih
etmesinin nedenleri nelerdir?
Cevap: Çünkü yazarın amacı okura bilgi vermek ona
öğretmektir. Bundan dolayı da sanatsal metinlerde daha çok karşımıza çıkacak
olan yukarıdaki özellikler pek tercih edilmemiştir. 
8. Okuduğunuz bu metin 24 Kasım 2014’te Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik
Araştırmalar E-Dergisi’nde yayımlanmıştır. Bu metinde metnin yazıldığı dönemin
gerçekliğini yansıtan unsurları tespit ediniz. Metnin yazıldığı dönemle
ilişkisini yorumlayınız.
Cevap: Metin yazıldığı dönem itibariyle bilgi çağının
ve internet kullanımın en yükseğe çıkmaya başladığı dönemdir. Bunun yanında Y
kuşağının büyüdüğünü düşünürsek daha rahat araştırma yapıldığı döneme denk
gelmesi bakımından önemlidir. 
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 133
Cevabı
9. Yazarın Y kuşağı ile ilgili olumsuz tespitlerine katılıyor musunuz?
Düşüncelerinizi belirtiniz.
Cevap: Katılıyorum.Çünkü çevremde bahsedilen yaştaki
insanların özellikleri ile örtüşen tespitler yapılmıştır.
10. Okuduğunuz metnin türünün ortaya çıkmasında gazeteciliğin ve bilimin
gelişmesinin etkisi hakkında düşüncelerinizi belirtiniz.
Cevap: Makale türü önceleri ilk zamanlar gazete
etrafında gelişen bir yazı türü olmuştur. Bundan dolayı gazetecilik makale
yazımının önünü açmış böylece de bilimin gelişmesi hususunda önemli bir yol kat
edilmiştir. 
11. Okuduğunuz metinde geçen “kullan at kültürü” ve “mış gibi hayatlar”
ifadelerinde anlatılmak istenenler nedir? Açıklayınız.
Cevap: Kullan -at yani bir eşyayı güzel temiz ve uzun
ömürlü kullanmak yerine heves sonucu alıp sonra da kısa bir zaman aralığında
bir kenara atarak tüketme çılgınlığı kast edilmiştir. 
12. Bu metinde yazar ile anlatıcı aynı kişidir, yani gerçek kişidir. Bu
durumu metin türü ile ilişkilendirerek açıklayınız.
Cevap:Metin türü makale olduğu için makaleyi yazan ile
yorumlayan ve bizlere düşüncelerini olduğu gibi aktaran kişi de aynı kişidir.
Bu da metnin inandırıcılığını arttırmaktadır.
13. Okuduğunuz metinde “Y kuşağı” olarak nitelendirilen sosyolojik kuşağın
içinde bulunduğu koşullar gereği birçok özelliğine değinilmiştir. Metinden yola
çıkarak aşağıdaki tabloda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin sözü
edilen kuşağa dâhil bireylerde görülmediğini işaretleyiniz. Soruları
cevaplayınız.
Cevap: 


14. Okuduğunuz makale, yabancı dillere çevrilip yayımlanırsa yaşama ne gibi
katkılar sağlar? Düşüncelerinizi belirtiniz.
Cevap: Hem kendi bilimsel çalışmalarımız yabancılar
tarafından bilinir hem de bilimsel veriler birikerek ilerlediğinden dolayı
belki bir başka araştırmacının bu makaleden faydalanarak daha derin araştırma
yapmasının önü açılabilir. 


11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ EKOYAY YAYINLARI  DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir